Wybierz stronę

Regulamin i warunki

To jest wiążąca umowa prawna. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) przed skorzystaniem ze strony internetowej https://ocdtest.com („Usługa”) obsługiwanej przez The OCD Test („nas”, „my” lub "nasz").

Witamy na OCDTest.com. Ta strona internetowa jest udostępniana na następujących warunkach i wyrażasz zgodę na te warunki, kontynuując korzystanie z witryny. Przeczytaj je uważnie, a jeśli się z nimi nie zgadzasz, opuść stronę.

Czasami będziesz podlegać dodatkowym warunkom, takim jak kupowanie czegoś lub zastrzeżenia, które mogą pojawić się na stronie.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób postępujemy z informacjami, które dowiadujemy się o odwiedzających naszą witrynę, odwiedź naszą polityka prywatności.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną i zgadzasz się, że wszelkie zawiadomienia lub ujawnienia, które mamy obowiązek przekazać Ci teraz lub w przyszłości, mogą być Ci przekazywane w formie elektronicznej.

NASZE PRAWA AUTORSKIE

Treści, które widzisz tutaj, w tym tekst, obrazy, testy OCD, niestandardowe oprogramowanie, kompilacje zasobów oraz treści audio i wideo, lub udostępniane przez witrynę w innym miejscu, są wyłączną własnością firmy End the OCD & Anxiety Cycle, LLC . Jest chroniony przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Poważnie traktujemy nasze prawa własności intelektualnej i poszukujemy zastosowań naruszających nasze materiały chronione prawami autorskimi, takich jak kopiowanie, podszywanie się pod własne lub inne naruszające zastosowania, zarówno osobiste, jak i komercyjne. Jeśli chcesz wykorzystać informacje na tej stronie w inny sposób niż przeglądanie jej do użytku osobistego, oferujemy na to licencje, zaczynając od 5,000 USD każda. Jeśli okaże się, że korzystasz z informacji innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszej umowie, powiadomimy Cię o tym i odpowiednio obciążymy Cię rachunkiem.

NASZE ZNAKI TOWAROWE

Loga, slogany i hasła, aspekty projektowe witryny, ikony, skrypty i nazwy usług pojawiające się w witrynie lub w innych miejscach są znakami towarowymi firmy End the OCD & Anxiety Cycle, LLC i są chronione prawem Stanów Zjednoczonych. Te znaki towarowe (The OCD Recovery Project & End The OCD Cycle) pomagają konsumentom zidentyfikować End the OCD & Anxiety Cycle, LLC jako źródło informacji lub materiałów opatrzonych logo, sloganem lub innym znakiem towarowym. Nie mogą być używane przez Ciebie w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić konsumentów w błąd, sugerować powiązanie lub poparcie, albo który podważa lub dyskredytuje markę.

NASZE TESTY OCD

Testy OCD, które pojawiają się na stronie lub w innym miejscu, są objęte prawami autorskimi End the OCD & Anxiety Cycle, LLC i są chronione prawem Stanów Zjednoczonych. Testy te służą wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. Testy te nie zapewniają medycznej diagnozy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD) i nie mają na celu zastąpienia wizyty u lekarza lub specjalisty zdrowia psychicznego w celu uzyskania medycznej diagnozy zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego (OCD). Testy te nie mogą być używane przez Ciebie w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić konsumentów w błąd, sugerować powiązanie lub poparcie, albo który podważa lub dyskredytuje markę. Przystępując do dowolnego testu OCD na OCDtest.com, potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje mogą zostać wykorzystane w promocjach e-mailowych, filmach edukacyjnych i oferowaniu dodatkowych usług w zakresie zdrowia psychicznego. Podając swoje imię i nazwisko oraz inne informacje, wyrażasz zgodę na warunki tej witryny i rozumiesz, że Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail są dostarczane w celu zakończenia OCD & Anxiety Cycle, LLC.

OGRANICZENIA DOSTĘPU

Możesz korzystać z witryny do użytku osobistego i niekomercyjnego. Oznacza to, że nie możesz odsprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych żadnej zawartości tej witryny, na przykład przez pobieranie, kopiowanie, powielanie, odtwarzanie lub usuwanie w inny sposób informacji z witryny dla korzyści komercyjnych dla siebie (lub strony trzeciej), niezależnie od tego, czy jest to ręczne lub drogą elektroniczną. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, w tym te, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach lub w innych miejscach na stronie.

Nie możesz angażować się w taktyki mające na celu uzyskanie niedozwolonych korzyści z witryny, takich jak ukrywanie logo lub treści w celu poprawy rankingów wyszukiwania.

Jesteś odpowiedzialny za zrozumienie przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji w zakresie korzystania z witryny takiej jak ta i zgadzasz się przestrzegać wymagań tych przepisów.

Ograniczona licencja na korzystanie z tej witryny zostaje zakończona, jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków.

TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ CIEBIE

Od czasu do czasu możemy udostępnić funkcje komentarzy odwiedzającym witrynę. Zgadzasz się nie publikować niczego nielegalnego, wulgarnego, grożącego, obscenicznego, zniesławiającego, zniesławiającego lub naruszającego prawa, ani używać funkcji komentarzy w celu promowania spamu, nagabywania komercyjnego lub wirusów programowych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza niezależnie od jego treści oraz do zablokowania dostępu do naszej strony według naszego wyłącznego uznania.

Udostępniamy również formularz kontaktowy do użytku.

Niezależnie od tego, czy dostarczasz treści do wykorzystania za pośrednictwem funkcji komentarzy, czy formularza kontaktowego, dajesz nam niewyłączne, bezpłatne prawo do używania, powielania, publikowania, dostosowywania, wyświetlania i rozpowszechniania takich treści na całym świecie w dowolnej formie. Obejmuje to prawo do umieszczenia nazwy, pod którą przesłałeś treść. Prosimy o poinformowanie o tym przed wysłaniem danych osobowych lub informacji o wartości handlowej, niezależnie od tego, czy dotyczy to Ciebie, czy jakiejkolwiek osoby trzeciej lub podmiotu.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

KWESTIE PRAW AUTORSKICH

Kwestie dotyczące praw autorskich traktujemy poważnie. Jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa autorskie, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony]. Niezwłocznie zbadamy sprawę.

INFORMACJE INNYCH STRON

Od czasu do czasu będziemy publikować lub zezwalać innym stronom na publikowanie informacji i usług świadczonych przez firmy inne niż End the OCD & Anxiety Cycle, LLC. Nie gwarantujemy ofert tych firm ani bezpieczeństwa ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich działania ani skutki korzystania z ich produktów lub treści. Zalecamy i zgadzasz się zapoznać się z warunkami i polityką prywatności regulującą informacje, usługi i towary stron trzecich, o których możesz dowiedzieć się na tej stronie.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI; UŻYWAJ NA WŁASNE RYZYKO

INFORMACJE I TREŚCI UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI W WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH TUTAJ. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ CZĘŚCI NA WŁASNE RYZYKO.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE INFORMACJE, TREŚCI, MATERIAŁY LUB INNE USŁUGI DOSTARCZANE W WITRYNIE SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA INFORMACJI, TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW LUB USŁUG ZAWARTYCH W WITRYNIE, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE I WTÓRNE ZAKRESIE, KTÓRE POZWALA TWOJE PRAWO STANOWE NA TAKIE ZASTRZEŻENIA.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Usługa oraz jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością The OCD Test i jego licencjodawców.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Test OCD.

Test OCD nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Test OCD nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Radzimy, aby przeczytać warunki i politykę prywatności jakichkolwiek zewnętrznych witryn lub usług internetowych, które odwiedzasz.

ZAKOŃCZENIE

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszycie Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na ich charakter powinny przetrwać rozwiązanie, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, zrzeczenia się gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

PRAWO

Korzystając ze strony, zgadzasz się na wszelkie spory związane z tymi warunkami lub z Bradleyem Wilsonem oraz Zakończ OCD & Anxiety Cycle, LLC. będą podlegać prawu stanu Kalifornia, bez względu na zasady kolizji praw, a użytkownik zgadza się poddać osobistej jurysdykcji stanu Kalifornia.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zastąpienia niniejszych Warunków w każdej chwili. Jeśli poprawka jest istotna, spróbujemy dostarczyć co najmniej 30 dni powiadomienia przed wprowadzeniem nowych terminów. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według własnego uznania.

Poprzez dalsze uzyskiwanie dostępu lub skorzystanie z naszych Usług po poprawieniu tych wersji, wyrażasz zgodę na związanie się z poprawionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody na nowe warunki, przestań używać tej usługi.

ZMIANY I INNE SPRAWY

Możemy wprowadzać zmiany w witrynie, naszej ofercie lub informacjach oraz niniejszych warunkach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznany za nieważny, warunek ten będzie rozłączny, a pozostałym warunkom zostanie nadany maksymalny skutek.
Korzystając z tej strony, oświadczasz, że masz ukończone osiemnaście lat.
Jeśli dokonasz zakupu w tej witrynie, podlegasz tej umowie i innym, w tym naszym zasadom braku zwrotów, jeśli takie istnieją.

Zaktualizowano: wrzesień 2021