Sayfa seç

Batıl İnançlı OKB Testi ve Belirtileri

Obsesif-Kompulsif Bozukluğun bir başka iyi bilinen formu Batıl OKB'dir. Çoğu zaman, bu OKB formu, yaşam hakkında batıl inançları olan biriyle karıştırılabilir. Bu kişiler iyi ya da kötü şansa, iyi ya da kötü sayılara inanabilir veya bir şeyi belirli bir şekilde veya belirli sayıda yapmazlarsa kötü bir şey olacağından korkabilirler. Yaygın fiziksel zorlamalar, kötü şanstan kaçınmak için iyi şans uygulamasına uyumu teşvik etmek için belirli bir ritüel veya rutin içerebilir. Zihinsel kompulsiyonlar, belirli bir sayıya, sayı türüne vb. saymayı bitirme ihtiyacını içerebilir. Diğer kompulsiyonlar ayrıca bir şeyleri belirli bir şekilde söyleme, işleri belirli bir şekilde yapma ve şanslı bir gömlek, şapka veya başka bir şey giyme ihtiyacını içerebilir. diğer giyim eşyası.