Sayfa seç

Kontaminasyon OKB Testi ve Belirtileri

Kontaminasyon OKB, OKB'nin çok yaygın bir alt tipidir. Kontaminasyon OKB'sinden mustarip kişiler genellikle belirli bir saplantılı tetikleyici tarafından kontamine olduklarından, olduklarından veya olacaklarından korkarlar. Bu takıntılı tetikleyici(ler), bu OKB formuna sahip her kişi için farklı olabilir. Tipik saplantılı kontaminasyon korkuları, mikroplar, kan, idrar, dışkı, diğer vücut sıvıları, radyasyon, kirleticiler, kimyasallar, küf veya diğer spesifik kirleticilere ilişkin korkulara dönüşür. Bu alt tipten mustarip olan bazı kişiler, başkaları tarafından duygusal, zihinsel veya fiziksel olarak kirlenmeye ilişkin saplantılı korkular yaşayabilir (Duygusal/Zihinsel Kontaminasyon OKB). Kontaminasyon OKB'sinin yaygın zorlayıcı davranışları, korkulan takıntılı tetikleyiciden kendini veya çevreyi arındırmayı içerir. Bu OKB türünden muzdarip bireylerin uzun süreli duş almak, ellerini tekrar tekrar yıkamak, el dezenfektanı kullanmak veya belirli yerlerden, insanlardan veya nesnelerden tamamen kaçınmak istemesi nadir değildir. Ayrıca, kişinin kendi alanlarının kendileri veya başkaları tarafından kirletildiğini hissettikten sonra yatak odasını, arabasını, evini vb. temizlemek istemesi de alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle, Kontaminasyon OKB'si için yaygın kompulsiyonlar genellikle kaçınma veya dekontaminasyon yoluyla saplantılı tetikleyicileri tarafından kirlenmeden kalmayı içerir.