Välj sida

Vilka är de olika typerna av OCD?

En vanlig fråga som människor tenderar att ha är om det finns olika typer av OCD. Alla har sina egna specifika symptom på OCD som varierar från person till person utan lidandes symptom precis som en annan. Trots denna variation är vanliga undertyper av OCD, som beskriver den speciella form och innehåll som en persons OCD antar.

När man överväger subtyper av OCD är det viktigt att komma ihåg att en individ kan lida av en primär subtyp eller kan uppleva element av många olika subtyper. Dessutom, för vissa människor kan deras symtom vara ganska stabila över tiden, men för andra kan nya symtom uppstå något plötsligt eller gamla rädslor och tvångstankar kan återkomma med liten förståelse för vad som har fått dem att återuppstå.

OCD-symtom faller vanligtvis i löst definierade kategorier, även om det finns unika egenskaper som kan påverka människor olika även inom samma subtyp. Nedan finns allmänna kategorier av OCD-symtom och hur de kan uppträda, även om individer med OCD kan upptäcka att deras symtom inte helt fångas inom en allmän kategori. Det är viktigt att komma ihåg att tvångssyndrom bäst kännetecknas av sin cykel av besatthet/ångest/tvång/lättnad/besatthet, snarare än av den speciella form eller innehållsområde som den antar.

Typer av OCD

  • Kontrollerar OCD
  • Förorening OCD
  • Räknar OCD
  • Existentiell / filosofisk OCD
  • Mat / träning OCD
  • Fortune Taling OCD