Somatiskt / Sensorimotoriskt OCD-test och symtom

Somatisk OCD eller Sensorimotorisk OCD är en subtyp som ofta förknippas med behovet av att kontinuerligt kontrollera (känna eller analysera) förnimmelser i kroppen. Individer som lider av denna typ av OCD känner ofta täthet, stickningar, smärta, huvudvärk eller andra mystiska somatiska förnimmelser i kroppen. Som ett resultat kontrollerar de ständigt sina förnimmelser av smärta, huvudvärk, blinkningar, andning, hjärtfrekvens eller annan biologisk aktivitet. Det är inte ovanligt att individer som lider av Somatisk/Sensorimotorisk OCD har en historia av panik/ångestattacker eller någon annan fysisk sjukdom eller tillstånd för närvarande eller tidigare, eller att dessa individer har hanterat tidigare medicinska problem som utlöser oro för deras fysiska hälsa. Som ett resultat av detta försöker de flesta som lider av denna typ av tvångssyndrom tvångsmässigt kontrollera dessa fysiska förnimmelser eller autonoma kroppsfunktioner som att andas eller blinka för att känna sig i kontroll. Individer som upplever denna form av OCD ägnar sig vanligtvis också åt mycket onlineforskning (tvångsmässigt beteende) för att minimera rädslan för döden, fysisk sjukdom eller andra fruktade tillstånd. De kan också känna ett överdrivet och kontinuerligt behov av att rådgöra med läkare eller specialister för att säkerställa att de är friska. Även när de får resultat från tester kommer detta bara att ge tillfällig lindring, följt av behovet av att träffa ytterligare specialister. Dessa tvångsmässiga beteenden ger bara bränsle till OCD-cykeln.