Tecken och symtom på OCD kan se ut

I många fall kan många av symtomen på OCD ses hos personer med alla typer av OCD. I det här avsnittet kommer du att titta närmare på några av symptomen på de olika undertyperna för att hjälpa dig att se om du lider av någon undertyp av OCD.

Förorening/rengöring

Symtom på denna subtyp inkluderar:

 • Obsessiva bekymmer om att bli sjuk eller bakterier.
 • Ihållande tankar om att känna sig oren eller smutsig, antingen fysiskt eller psykiskt.
 • Ständig rädsla för giftiga ämnen, blod, virus och olika andra typer av föroreningar.
 • Undvika eventuella källor till kontaminering.
 • Tvång för att bli av med föremål som du uppfattar som smutsiga, även om de inte är smutsiga
 • Tvång för att rengöra eller tvätta förorenade föremål.
 • Specifika tvätt- och rengöringsritualer, till exempel rengöring av en yta ett visst antal gånger.

Symmetri/beställning

 • Behovet av att objekt justeras på ett specifikt sätt.
 • Kräver symmetri eller organisation av dina objekt.
 • Behöver symmetri i dina handlingar, till exempel om du kliar ena handen måste du repa den andra.
 • Tvång att ordna föremål tills de är perfekta.
 • Känner mig orolig eller ofullständig om saker och ting inte är exakt som de ska vara.
 • Räknar ritualer, vilket innebär att du måste räkna till ett nummer ett visst antal gånger.