Sexuellt aggressivt OCD-test och symtom

Liksom andra former av aggressiv OCD skapar Sexuellt Aggressiv OCD påträngande, repetitiva, sexuellt aggressiva tankar, bilder och rädslor för att agera på en oönskad impuls mot andra på ett sexuellt sätt. Dessa tankar kan vara otroligt överväldigande och få dig att ifrågasätta vem du är, vad du är kapabel till eller om du är en omoralisk person eller sexuellt rovdjur. Ofta handlar dessa påträngande tankar och bilder om att vara sexuellt olämplig, eller kränka, våldta eller skada någon sexuellt. De inkluderar ofta olämpliga sexuellt tabubelagda tankar gentemot andra. Dessa kan vara mot barn (pedofili eller pOCD), familjemedlemmar (incest-OCD), mot samma kön (homosexuella eller hOCD), och kan låta personen ifrågasätta sin sexuella läggning (sexuell läggning-OCD). För vissa människor kan de till och med inkludera sexuella tankar om Gud, Jesus eller någon annan helig person(er). De vanligaste fysiska typerna av tvångsbeteenden för denna typ av OCD är att undvika den eller de personer som de har oönskade tankar om, eller platser de kommer att vara. Vanliga mentala tvång inkluderar att idissla (analysera, fundera), att behöva veta och försöka avgöra om de verkligen vill begå den aggressiva handlingen, eller att ifrågasätta om de verkligen är kapabla att utföra en sådan handling.