Välj sida

Självskada / Suicidal OCD-test och symtom

OCD, eller tvångssyndrom, är en psykisk störning som kännetecknas av påträngande tankar (tvångstankar) och repetitiva beteenden (tvång). OCD kan förekomma i en mängd olika former, men en av de mest plågsamma och farliga är självskade-OCD. Som namnet antyder kännetecknas självskade-OCD av tvångstankar relaterade till självskada och självmord, såväl som tvångsmässiga beteenden som att skära eller bränna sig. Personer med självskade-OCD känner ofta att de behöver skada sig själva för att lindra sin ångest eller *sätta in andra känslor*. Tyvärr leder detta bara till mer ångest och ytterligare besatthet av självskada. Om du eller någon du känner kämpar med självskade-OCD är det viktigt att söka hjälp. OCD är en behandlingsbar sjukdom, men den kan vara mycket svår att övervinna utan professionell vägledning.

Vad är självskade-OCD?

Självskadande OCD, även känd som OCD med självskadefunktioner eller OCD med självmordstankar, är en typ av OCD som involverar påträngande tankar om att skada sig själv. Om du har självskadande OCD kan du känna att du ständigt riskerar att skada dig själv och kan spendera mycket tid på att försöka undvika eventuell skada. Detta kan vara extremt försvagande och kan avsevärt påverka din livskvalitet. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera symptomen på självskade-OCD, hur du vet om du har det och behandlingsalternativ.

  Tecken och symtom på självskade-OCD:

  Det vanligaste symtomet på självskade-OCD är påträngande tankar om att skada sig själv. Dessa tankar kan vara extremt plågsamma och kan kännas omöjliga att kontrollera. Du kan också ha intensiv rädsla för att av misstag skada dig själv, eller för att tappa kontrollen och skada dig själv avsiktligt. Andra tecken och symtom på självskade-OCD kan inkludera:

  • Du kan gå långt för att undvika allt som potentiellt kan utlösa din OCD, som att undvika vassa föremål eller platser där du kan skada dig själv.
  • Du kan ägna dig åt säkerhetsbeteenden, som att hålla en lista över nödkontakter i närheten hela tiden, för att minska din oro över att skada dig själv.
  • Påträngande tankar om döden eller självskada: Du kan ha påträngande tankar om att skada dig själv eller till och med dö. Dessa tankar kan vara så plågsamma att du känner ett behov av att engagera dig i tvångshandlingar, som att leta efter vassa föremål, för att lindra din ångest.
  • Vanliga tvångshandlingar inkluderar att leta efter vassa föremål, undvika platser där du kan skada dig själv eller be andra om försäkran om att du inte kommer att skada dig själv.
  • Du kan undvika människor, platser eller saker som utlöser dina OCD-symtom. Du kan till exempel undvika knivar eller andra vassa föremål, eller så kan du undvika platser där du kan skada dig själv.
  • OCD kan orsaka betydande ångest. Du kan vara orolig för att skada dig själv eller andra, eller så kan du vara rädd för att tappa kontrollen och göra något skadligt.

  Självskadande OCD är en undertyp av tvångssyndrom (OCD) där individer är besatta av tanken att de kan skada sig själva eller andra. Personer med självskadande OCD kan ha påträngande tankar, bilder eller begär att skada sig själva. De kan också ägna sig åt tvångsmässiga beteenden för att försöka förhindra sig själva från att skada sig själva eller andra.

  Vad du ska göra om du har självskadande OCD

  Om du tror att du kan ha självskadande OCD är det viktigt att söka professionell hjälp. En mentalvårdare kan prata med dig om dina symtom och ge dig en diagnos. Han eller hon kan också ge behandling som kan hjälpa till att minska dina OCD-symtom och förbättra din livskvalitet.

  Behandling för självskadande OCD

  Guldstandardbehandlingen för personer med självskade-OCD är ERP (Exposure and Response Prevention Therapy). Detta är en form av KBT där patienten deltar i övningar som gradvis utsätter dem för sin rädsla på ett planerat och strategiskt sätt. Forskning visar att detta är det mest effektiva sättet att behandla självskadande OCD och är framgångsrik i mer än två tredjedelar av fall.

  KBT som innehåller mindfulness anses också vara ett effektivt sätt att behandla Harm OCD i de senare stadierna av behandlingen. Denna behandling syftar till att förändra hur du ser och reagerar på dina tankar, så att du tar dem på mindre allvar. Mindfulness hjälper dig att känna dig mer avslappnad och orka när tankarna dyker upp.

  Vissa ser medicinering som en sista utväg, men för andra är det ett effektivt sätt att hantera sina symtom i kombination med lämplig psykoterapi och beteendeförändring. Medicinering (oftast SSRI) kan användas i kombination med andra behandlingar och är mest effektiva i kombination med ERP.

  Självskade-OCD är ett allvarligt tillstånd som kräver professionell behandling. Om du tror att du kan ha självskadande OCD, kontakta dig för hjälp idag. Med behandling kan du lära dig att kontrollera din OCD och leva ett lyckligare och hälsosammare liv.

  OCD kan vara en mycket försvagande sjukdom, men med rätt behandling kan personer med OCD leva lyckliga och framgångsrika liv. Om du eller någon du känner kämpar med OCD, vänligen kontakta för hjälp. Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa människor med OCD, och behandling kan göra stor skillnad i livskvalitet.