Schizofreni/rädsla för att bli galen OCD-test & symtom

Det är inte ovanligt att individer som lider av både tvångssyndrom och panik/ångestattacker börjar frukta att de har något "värre" än OCD. Ofta kommer dessa individer att frukta att de kan få eller ha schizofreni, bipolär sjukdom eller något annat psykotiskt tillstånd. Denna rädsla kan leda till att du känner att du är "galen" eller kommer att bli galen. Andra personer som lider av denna subtyp av OCD kommer att frukta att stressen, överväldigandet och ångesten från OCD kommer att göra att de får ett psykologiskt avbrott eller kan orsaka en annan psykisk störning/tillstånd som skulle få dem att hamna på en mental institution. Dessa individer kan förbli i ett kontinuerligt tillstånd av förväntansfull ångest (känner sig orolig nu över något som kan hända i framtiden) om sin framtid och sin framtida mentala hälsa. Detta tillstånd av orolig och rädd förväntan kan leda till ytterligare ångestattacker som tyvärr utlöser deras rädsla för att bli galen eller tappa förståndet, vilket skapar en förödande ond cirkel. Det är inte ovanligt att individer som lider av denna form av OCD känner ett behov av att kolla på internet för att kontrollera om deras symtom är något mer än OCD eller att de frågar vänner, familjemedlemmar eller nära och kära om de tror att de är galen eller bli galen.