Religiös OCD/Skrupulositetstest och symtom

Religiös OCD eller Scrupulosity är en annan vanlig undertyp av OCD. Människor som lider av denna form av OCD kan vara religiösa eller inte religiösa alls eller kan till och med vara ateister och inte tro på Gud. Oavsett om de är religiösa eller inte tror på en eller flera gudar, kommer individer som lider av religiös tvångssyndrom/scrupulositet att frukta att Gud kommer att straffa dem, frukta att de skulle kunna eller kommer att gå till helvetet, frukta att vara moraliskt fel eller onda, eller fruktar allt som hör till helvetet, djävulen eller det ockulta. Tyvärr för individer som lider av denna subtyp av OCD kan de känna att deras OCD har tagit över deras religion, anknytning till Gud eller deras andlighet. Tankarna, mentala bilderna eller rädslorna för att agera på en oönskad impuls (besatthet) angående religion eller Gud kan ta över någons liv och bli otroligt överväldigande och alltupptagande. Detta kan leda till känslor av depression, sorg, skuld och skam. Det är inte ovanligt att dessa individer är rädda för att säga, göra eller handla på ett visst sätt som anses olämpligt, omoraliskt eller kan hota deras sannolikhet att komma till himlen. Som ett resultat av att möta dessa rädslor kommer de flesta människor med religiös OCD/scrupulositet att känna ett behov av att ständigt och ritualistiskt be, läsa Bibeln, söka förlåtelse, bekänna, uttrycka sin rädsla för religiösa auktoriteter som rabbiner eller pastorer, eller be om förlåtelse från andra. Det är inte heller ovanligt att man vill söka trygghet från andra i sitt liv för att säkerställa att de är en bra person och att de är moraliska, ärliga och inte utförde en olämplig handling.