Relations OCD-test & symtom

Relations-OCD eller ROCD, är en annan ganska vanlig undertyp av tvångssyndrom. Individer som lider av denna typ av OCD kommer ofta att känna att de ständigt tänker på sin relation med en partner, älskad, familjemedlem, vän eller kollega. Det finns många sätt på vilka denna typ av tvångssyndrom kan manifestera sig, inklusive att behöva veta om din partner är "den ena", någon du borde eller inte borde gifta dig med, och om ni är rätt för varandra. Individer som upplever rOCD kommer upprepade gånger att söka trygghet från en älskad eller andra vänner eller familjemedlemmar för att verifiera om de älskar dig, bryr sig om dig eller vill vara med dig. Ytterligare tvångstankar kan inkludera att idissla om vissa brister i den betydande partnerns personliga utseende, oavsett om du eller de har varit trogna, eller om det är meningen att ni ska vara tillsammans. Denna typ av OCD kan också attackera familjemedlemmar eller vänner och lämna någon som behöver veta, försöka ta reda på eller ständigt idissla om dem och din relation. Det är inte ovanligt att målet för deras OCD-rädsla blir allt de tänker på. När detta händer är det viktigt att inse vilka tvångsmässiga beteenden som bidrar till OCD-cykeln.