Perinatal OCD-test och symtom

Perinatal OCD är början av tvångssyndrom under graviditeten. För andra som redan kände igen OCD i sitt liv innan de blev gravida, kan OCD förvärras under graviditeten. Kvinnor som lider av denna form av OCD kan översvämmas av påträngande, oönskade tankar, bilder eller rädslor för att agera på en oönskad impuls (tvangstanker). Liksom andra former av OCD kan påträngande tankar och behovet av att utföra tvångshandlingar börja tära på en kvinnas liv nu när hon är gravid. Detta kan vara mycket överväldigande, särskilt för dem som aldrig har haft sådana tankar i sitt liv tidigare. Dessa påträngande och oönskade tankar, bilder och rädslor för att agera på en oönskad impuls kan ha specifika teman. Vanliga tvångsmönster för perinatal OCD inkluderar kontroll för att säkerställa att de gravida mammorna skapar ett säkert utrymme för deras barn att växa upp i, ständigt kontrollera och utvärdera vad de äter eller gör för att hålla dem och deras barn säkra, eller något annat vanlig undertyp av OCD. Ytterligare tvångsmässigt beteende kan inkludera behovet av att undvika vissa människor, platser eller föroreningar för att säkerställa att de och deras barn är säkra.