Perfektionism OCD-test och symtom

Perfektionism OCD är ett vanligt kännetecken för många undertyper av OCD de flesta drabbade kommer någon gång att känna behovet av att utföra tvångsmässiga beteenden "perfekt". Perfektionism kan också representera individens vanligaste och mest upptagna form av tvångsmässigt innehåll. De flesta människor som lider av perfektionism OCD och perfektionism känner behovet av att saker och ting ska vara perfekta i deras liv. Vanligtvis kan Perfektionism OCD dyka upp i akademiker, grooming, läsning, skrivning eller behovet av att utföra andra uppgifter perfekt. Vanliga tvång inkluderar omläsning, omskrivning eller omkontroll för att säkerställa att något är perfekt. Detta kan inkludera läxor, e-postmeddelanden, brev eller andra former av kommunikation. Grooming tvång kan inkludera behovet av att kläder är perfekt strukna, håret är perfekt kammat eller andra sätt att uppnå perfektion genom grooming. Det är viktigt att notera att perfektionism OCD eller perfektionism kan dyka upp på en mängd olika sätt som inte nämns här. Vad som är viktigt att veta är att behovet av att saker och ting ska vara perfekta driver tvångsmässigt beteende och underblåser OCD-cykeln.