Pedofili OCD-test och symtom

Pedofili OCD eller POCD, är en annan vanlig subtyp av sexuellt aggressiv OCD. Människor som lider av denna form av tvångssyndrom fruktar att de kan bli en pedofil eller sexuellt rovdjur. Ofta kommer dessa individer att frukta att de kommer att vara sexuellt olämpliga i framtiden, eller att de har varit olämpliga med barn tidigare. Dessa rädslor kan handla om barn som de känner (familjemedlemmar) eller barn som de inte känner. Det är inte ovanligt att personer som lider av pedofili OCD blir påminda om tidigare minnen av interaktioner med barn som de nu tvångsmässigt fruktar eller ifrågasätter om de kan ha agerat olämpligt. Dessa individer kommer ofta att ha påträngande, oönskade sexuellt aggressiva tankar eller bilder om barn. Dessa tankar kan vara otroligt upprörande och plågsamma och få någon med pedofili OCD att undvika butiker eller offentliga platser som skolor eller parker där barn kan vara. Ofta är anledningen till att de undviker barn eller tonåringar av rädsla för att de ska agera sina tvångstankar. Det är inte heller ovanligt att dessa individer idisslar om tidigare händelser eller upplevelser de haft tidigare för att kontrollera/försäkra sig om att de inte var olämpliga eller vad deras avsikter var.