Test och symtom för luktreferenssyndrom

Även om det finns debatt om huruvida Olfactory Reference Syndrome (ORS) är en form av tvångssyndrom, delar ORS många likheter med OCD. De som lider av ORS fruktar att deras lukt får människor att reagera negativt på dem och gör att ORS inkluderar både tvångsmässiga och tvångsmässiga egenskaper. De tvångsmässiga egenskaperna hos ORS är den ständiga rädslan, tron ​​eller antagandet att man avger eller har en vidrig, obehaglig eller stötande kroppslukt. Dessa lukter kan inkludera rädsla för att lukta som avföring, urin, svett, sopor, lök, sperma, vaginalt sekret eller andra lukter. Som ett resultat av rädsla för att de avger en av dessa lukter, känner individer som lider av olfaktoriskt referenssyndrom ett behov av att ständigt kontrollera om de avger eller har den eller de fruktade kroppslukterna. Ytterligare tvångsmässiga beteenden inkluderar att kontinuerligt tvätta dina kläder för att säkerställa att du inte luktar, och överskräpning eller överdrivet bad för att förhindra att du luktar illa. Det är inte ovanligt att dessa individer vill undvika människor, sociala situationer och att isolera sig och känna skam, skuld och förlägenhet på grund av den upplevda lukten de avger. Allt detta kan leda till depression som lider av ORS dessutom är i riskzonen.