Behöver du veta OCD-test och symtom

Need to Know OCD är en undertyp av OCD som kan resultera i både tvångsdrift och motsvarande tvångshandlingar utformade för att uppfylla behovet av att veta något. Även om denna typ av OCD har vunnit popularitet online, är det i verkligheten ett mycket vanligt mentalt tvångsmässigt beteende som många människor med OCD använder för att hantera sina tvångstankar. Det används ofta när någon är rädd att de har gjort något i sitt förflutna som kunde ha skadat dem eller någon de älskar, eller som svar på rädslor för att de har gjort något omoraliskt, olagligt eller olämpligt. När de använder denna form av tvångsmässigt beteende försöker människor som "behöver veta" tvångsmässigt och tvångsmässigt komma ihåg situationer eller omständigheter som hände. Detta leder ofta till att man mentalt kollar gamla minnen för att försöka avgöra om de sa eller gjorde något eller det exakta sättet på vilket en tidigare handling eller händelse ägde rum. De kan spendera många timmar, dagar eller till och med år med att försöka komma ihåg en viss situation, upplevelse eller åtgärd de kan ha utfört. Alla dessa tvångsmässiga beteenden används för att minimera sin ångest, rädsla, skuld eller skam från något som kan ha hänt eller kan hända i framtiden.