Välj sida

Moral OCD-test och symtom

Detta är en annan mycket vanlig form av OCD, även om den ofta är sammanflätad med andra undertyper av OCD. Det är inte ovanligt att någon med OCD är väldigt omtänksam, känslig, hänsynsfull, pålitlig eller vill göra rätt i världen eller att personer med OCD är religiösa, andliga eller försöker leva efter en stark moralisk kod. När någon lider av moralisk OCD kommer de att uppleva tvångstankar eller påträngande tankar som får dem att känna att de är en dålig person, gör eller kan göra dåliga saker, är omoraliska, opålitliga eller kan göra hemska/katastrofala saker i framtiden. Som ett resultat av tvivel och osäkerhet de upplever angående sin etik och moral, lämnas de vanligtvis ifrågasättande av sin identitet, handlingar, beteenden, tankar eller saker de kan göra i framtiden för att verifiera om de är en bra och moralisk person. . Människor som lider av denna form av tvångssyndrom kan också söka i sitt förflutna och personliga historia efter misstag eller tecken på att de är omoraliska eller har skadat någon de älskar. Detta kan leda till rädsla för att de är en dålig person och måste göra saker för att ångra sig för upplevt dåligt beteende. Andra vanliga mentala tvång kan inkludera att kontrollera om de kan ha gjort något omoraliskt tidigare (även för 5 minuter sedan), att spela om tidigare händelser eller framtida händelser eller att behöva veta exakt vad man gjorde tidigare.