Mindreading OCD-test och symtom

Liksom Fortune Telling OCD är denna subtyp av OCD faktiskt en form av mentalt tvång som många människor som lider av OCD använder för att minimera stress, ångest, tvivel, rädsla eller avsky som orsakas av tvångstankar (påträngande tankar). Tankeläsning anses verkligen vara en kognitiv förvrängning (skeva sätt att uppfatta verkligheten som orsakar ångest, rädsla eller depression). Ofta gör människor som ägnar sig åt Mind Reading det för att de antar att folk dömer dem eller tänker negativt om dem. Detta kan hända även utan bevis för att detta faktiskt sker. Andra former av mentala tvång som skulle inkluderas i Mind Reading inkluderar att försöka ta reda på vad andra människor tänker om dig, att tro att du redan vet hur någon kommer att reagera på dig, eller att försöka läsa någons tankar för att minimera din oro över hur du känna runt dem. Det är inte ovanligt att individer som ägnar sig åt Mind Reading också lider av social ångest. Det vanligaste tvångsmässiga beteendet av social ångest är undvikande av människor och sociala händelser som utlöser känslor av ångest.