Välj sida

Magiskt tänkande OCD-test och symtom

Magiskt tänkande OCD är faktiskt en kognitiv förvrängning, vilket är ett tankemönster som kan öka ångest, överväldigande och depression. Därför, även om denna subtyp av OCD har vuxit i popularitet online, är det verkligen ett sätt att utföra tvångsbeteende för många människor som lider av OCD. Många gånger är den huvudsakliga undertypen som påverkar individer som lider av denna typ av tvångsmässigt beteende Harm OCD, Self-Harm OCD, Moral OCD, Religious OCD eller Contamination OCD. Det är inte ovanligt att magiskt tänkande också följer med andra former av OCD. När människor upplever magiskt tänkande, tenderar de att ha en överväldigande känsla av ansvar för att rädda andra från något de gjorde eller kunde ha gjort tidigare, eller kommer att göra i framtiden. De kan också ha tron ​​att dina tankar kan stoppa något dåligt från att hända. Det är inte ovanligt att dessa individer är upptagna av att koppla ihop prickarna från situationer eller händelser från det förflutna, eller att försöka kontrollera framtida katastrofala händelser från att inträffa. Fysiska tvång kan inkludera att slutföra mentala och fysiska handlingar för att försöka stoppa något katastrofalt från att hända. Ofta pratar individer som lider av denna form av tvångssyndrom om "sex grader av separation", vilket betyder att de kan koppla ihop prickarna som leder från en geografisk plats till en annan, eller kommer att idissla om deras upplevda koppling till eventuell katastrof, eller hur deras handlingar (oavsett hur liten eller stor) kan påverka någon de inte ens känner.