Incest OCD-test och symtom

Incest OCD är en typ av sexuellt aggressiv OCD. Individer som lider av denna typ av OCD kommer att ha sexuellt påträngande tankar, bilder eller rädslor för att begå en sexuell handling mot sin far, mor, bror, syster, barn) eller andra familjemedlemmar, inklusive äldre. Dessa tankar kan vara otroligt överväldigande och störande och kan leda till att man vill undvika dessa familjemedlemmar helt och hållet. Ofta kommer dessa individer att få idissla om huruvida de verkligen vill agera dessa tankar eller bilder och kontrollera om de är sexuellt attraherade av familjemedlemmar eller inte. Dessa tankar kan leda till känslor av skuld, skam eller förlägenhet. Vanliga tvångshandlingar av denna subtyp av OCD inkluderar att undvika vissa familjemedlemmar och undvika fysisk kontakt med dessa individer i hopp om att dessa tankar ska försvinna, eller mentala tvång som att kontrollera sina avsikter eller övervaka sin kropp efter tecken på sexuell upphetsning. Tyvärr är allt dessa tvångshandlingar bränsle till OCD-cykeln.