Slå och kör OCD-test och symtom

Hit and Run OCD är en typ av Harm OCD där individer fruktar att de kommer att slå någon när de kör sin bil. Dessa individer kommer ofta att undvika att köra bil helt för att eliminera rädslan för att slå någon. Genom att undvika att köra, känner de en känsla av trygghet att de inte kan slå eller skada någon med sitt fordon. När någon som lider av Hit and Run OCD kör, kommer de ofta och upprepade gånger att kontrollera bilen eller alla speglar upprepade gånger för att säkerställa att de inte kommer eller har slagit någon med sin bil. Det är inte heller ovanligt att dessa individer upprepade gånger känner ett behov av att vända bilen och följa sin rutt för att verifiera och säkerställa att de inte träffade eller dödade någon, eller för att kolla nyheterna efter historier om trafikolyckor eller påkörda fotgängare med bilar. Individer som lider av Hit and Run OCD fruktar att polisen kommer till deras hus eller arbete för att arrestera dem för att ha slagit någon eller orsakat en olycka. Andra tvång av Hit and Run OCD kan inkludera att undvika att köra nära vissa områden, såsom skolor, busshållplatser, farthinder, motorvägar eller tvåvägsmotorvägar.