Existentiell / Filosofisk OCD-test och symtom

Existentiell/filosofisk OCD är inte lika vanligt som andra undertyper av OCD. Ofta idisslar individer som lider av denna form av OCD ständigt (mentalt analyserar) existentiella eller filosofiska rädslor, som är deras form av besatthet(er). Dessa individer känner ofta ett behov av att förstå meningen med livet, döden, universum, varför vi är här, Guds existens eller natur, etc. Ofta kommer dessa individer att känna högre nivåer av depression tillsammans med ångest. Detta beror på att deras idisslande ofta leder till känslor av förtvivlan, hjälplöshet eller hopplöshet. Vanliga tvångsbeteenden för existentiell/filosofisk OCD inkluderar behovet av att kontinuerligt analysera eller idissla om specifika existentiella eller filosofiska problem, rädslor eller tvivel. Detta kan leda till att individer som lider av denna form av OCD ägnar många timmar om dagen åt att forska, analysera eller behöva veta eller förstå svaret på sina existentiella/filosofiska frågor, bekymmer eller rädslor.