Räkna OCD-test och symtom

Att räkna OCD är en mycket vanlig undertyp av OCD. Individer som lider av Counting OCD känner ofta ett behov av att upprepade gånger räkna under sina dagar. Det kan ofta verka som om det inte finns en tvångsmässig trigger med Counting OCD men så är inte fallet. Ofta finns det vissa siffror, lyckotal eller alternativa ekvationer som måste uppfyllas innan man vidtar en åtgärd, ett steg eller fattar ett beslut. Det är ofta under dessa tider som en med Counting OCD skulle känna förhöjda nivåer av ångest. Vanliga tvångsbeteenden för att räkna OCD inkluderar behovet av att upprepade gånger räkna i ditt huvud, kontrollera i ditt sinne om du nått vissa siffror tidigare innan du vidtar en åtgärd, eller undvika vissa uppgifter tills ett visst antal har uppnåtts, etc. Vissa individer lider från denna form av tvångssyndrom kommer också att känna ett behov av att avsluta eller påbörja åtgärder eller beteenden när de når jämna, udda eller lyckotal. Detta görs ofta av rädsla för att något dåligt ska hända om deras räkning inte landar på dessa siffror.