Wybierz stronę

Odpowiedzialność / Nadmierna odpowiedzialność Test i objawy OCD

Odpowiedzialność OCD jest bardzo powszechna, ponieważ większość osób cierpiących na OCD będzie miała większe poczucie odpowiedzialności za inne osoby i zdarzenia niż osoby nie cierpiące na OCD. Osoby cierpiące na ten podtyp OCD są nadmiernie zaniepokojone swoją odpowiedzialnością i tym, jak to mogło, wpłynęło lub wpłynie na innych. Może to prowadzić do ciągłej oceny ich wpływu na samopoczucie, bezpieczeństwo lub zdrowie innych poprzez ich działania. Nierzadko zdarza się, że osoby cierpiące na OCD z OCD obawiają się, że jeśli coś zrobią, wyrządzi to krzywdę innym. Osoby te mogą czuć się torturowane przez natrętne myśli, że ich działania zraniły lub mogą zabić kogoś, kogo znają lub nie. To pozostawia im mentalne sprawdzenie (przymus psychiczny), aby upewnić się, że nie zrobili czegoś, co czyni ich odpowiedzialnymi za zranienie lub zabicie kogoś innego. Niektóre osoby będą nawet odczuwać potrzebę odtworzenia swoich kroków, aby cofnąć coś, co mogły zrobić, co mogłoby zranić kogoś innego. Odpowiedzialność OCD może pojawić się w innych obsesyjnych wyzwalaczach lub motywach, takich jak skażenie OCD, pedofilia OCD, a nawet Hit and Run OCD. Jak widać, nierzadko zdarza się, że osoby cierpiące na OCD w wielu podtypach obawiają się, że ich działania skrzywdzą lub zranią innych. Dlatego nadmierne poczucie odpowiedzialności jest czymś, czego doświadcza większość osób cierpiących na OCD i może prowadzić do różnych kompulsywnych zachowań w celu złagodzenia poczucia winy i odpowiedzialności.