Test i objawy OCD paranoi

Paranoja OCD jest mniej znaną formą zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Często ta forma OCD jest mylona z osobami, które faktycznie cierpią na paranoję. Dzieje się tak dlatego, że osoby cierpiące na tę formę OCD często obawiają się, że ktoś chce ich dopaść, ma przeciwko nim zemstę lub wiara, że ​​ludzie oceniają ich jako dziwną, inną lub dziwną osobę. Osoby cierpiące na paranoję OCD będą miały również trudności z zaufaniem innym, w tym rodzinie i przyjaciołom, z powodu potencjalnych ukrytych lub ukrytych motywów/zamiarów. Mogą nawet wierzyć, że rząd lub inne instytucje, takie jak firmy farmaceutyczne i duże przedsiębiorstwa, celowo próbują zaszkodzić im i innym. W rezultacie często zdarza się, że osoby te wykonują kompulsje umysłowe, próbując rozgryźć, potrzebując wiedzy lub rozmyślając o takich obsesyjnych lękach.